03.05.2024 MAYIS OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ