Temizlik İşleri

Temizlik İşleri

logo2Muhammed Ali KİRACI

İnşaat Teknikeri

Temizlik İşleri Sorumlusu

Tel   : (454) 777 0 444

Faks: (454) 777 0 555

E-Posta: m.alikiraci@alucra.bel.tr

logo2Cengiz BAŞYURT

Şoför

 

logo2Abdullah KARSLIOĞLU

Personel

logo2Ramis KARSLIOĞLU

Personel

logo2Kaya DESTEK

Personel

 

Temizlik İşleri Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Alucra Belediye Başkanlığı’nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı’nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda;

*Alucra Belediye’si sınırları içerisinde sağlıklı bir yaşam, temiz bir çevre oluşturulabilmesi için;

*Alucra Belediye’si sınırları içerisindeki çöp toplama işlemlerinin aksatmaksızın yürütülmesini sağlamaktan, Pazar yerlerinin süpürülmesi ve yıkanmasından, kâğıt, cam, metal ve plastik çöplerinin toplanmasından, katı atık ve tıbbi atıkların toplanmasından, çevre sağlığı ile ilgili yapılan çalışmaları takip etmekten, tüm mahallelerdeki meydan, cadde ve sokakların süpürülmesi, temizlenmesi ve bu alanlar ile okulların, hastanelerin, camilerin ve iş yerlerinin çöplerinin toplanması çöp alım yerlerinin temizliği ile bu çöplerin vahşi depolama sahasına taşınmasından, gerekli görülen yerlerin yıkanmasından, çevre kirliliğini önleyici çalışmalar yapmaktan, Alucra halkının çevreye duyarlı davranmalarını sağlamak amacıyla gerekli bilgilendirme çalışmalarını yapmaktan, halkın sağlık ve huzurunu sağlamak için, çevre bilincini geliştirici çalışmalar yapmaktan, atıkların kaynağında azaltılmasından sorumludur.