Zabıta Amirliği

Zabıta Amirliği

logo2

 Yavuz YELEK

Zabıta Memuru 

Tel   : (454) 777 0 444

Faks: (454) 777 0 555

E-Posta: bilgi@alucra.bel.tr

Dahili:108

 

 

 

Zabıta Amirliği Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Belediye Zabıtası; niteliği itibariyle Belediye sınırları içerisinde belde halkının; sağlık, huzur ve yetkili organlarının bu amaçla alacakları kararların yürütülmesini sağlamak ve korumakla, kent suçlarının işlenmesini önleyici tedbirler alan, işlenen suçları takip eden ve netice alan bir Zabıta Kuvvetidir. Belediyemiz menfaatine birçok çıkarları sağlamak ve kollamak, kentimizin estetik huzurunu sağlamak gibi çok yönlü bir hizmeti yürütmektedir.

·    5393 Sayılı Belediye Kanun,
·    5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,
·    1608 Sayılı Umumu Belediye Müteallik Alınan Cezaiye Hakkında Kanun,
·    5252 Sayılı Kanun,
·    5326 Sayılı Kabahatler Kanunu,
·    394 Sayılı Hafta Tatili Kanun
·    831 ve 2659 Sayılı Sular Hakkındaki Kanun
·    1003 Sayılı Binaların Numaralanması ve Sokaklara İsim Verilmesi Hakkındaki Kanun,
·    4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun,
·    4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkındaki Kanun,
·    2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,
·    6831 Sayılı Orman Kanunu,
·    552 Sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkındaki Kanun,
·    7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle yapılacak Yardımlara Dair Kanun,
·    3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu,
·    3572 Sayılı İş Yeri Açma Ruhsatlarına dair Kanun,
·    2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu,
·    5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu,
·    6183 Sayılı Amme Alacakları Kanunu,
·    3517 Sayılı Yazılı ve Basılı Kâğıtların Kese Kâğıdı Olarak Kullanılmaması Hakkında Kanun,
·    6301 Sayılı Öğle Dinlenmesi Kanunu,
·    3194 Sayılı İmar Kanunu,
·    775 Sayılı Gecekondu Kanunu,
·    2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,
·    1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,
·    5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun,
·    2872 Sayılı Çevre Kanunu,
·    3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu,
·    7402 Sayılı Sıtmanın İmhası Hakkında Kanun,
·    7201 Sayılı Tebligat Kanunu,

Ve bunlara bağlı Yönetmelikler kapsamında çalışmalarını yürütmektedir.