Olağan Üstü Meclis Gündemi

Olağanüstü Meclis Gündemi

Belediye Meclisi 2023 Yılı Aralık Ayı Olağan Meclis Ayı Toplantısı,  5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 20’nci  maddesi  gerçekleştirilecek olup, toplantının yeri ve zamanının  5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 20.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 7. maddesi; gündeminin ise 5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun  21. maddesi ve  Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 8. maddesi gereğince ilan edilmiştir.

       TOPLANTININ YERİ VE ZAMANI

        19.12.2023  Salı Günü Saat :14:00 / ALUCRA BELEDİYESİ MECLİS SALONU                          

        

 

  GÜNDEM

 

   1-Başkanlığımıza Ait Araçlara Konulan Haczin Kaldırılması Hususu