15.12.2023 OLAĞANÜSTÜ MECLİS GÜNDEMİ

Olağanüstü Meclis Gündemi

 Belediye Meclisi 2023 Yılı Aralık Ayında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci  maddesi  ek fıkrası (30.05.2007- 5679/3 mad.) gereğince, 15.12.2023 Cuma günü saat 14:00’ de aşağıda yazılı gündem maddesi uyarınca  Belediye Meclis Salonunda  Olağanüstü Toplantı yapılacaktır.
        

      
        GÜNDEM

   1-Sözleşmeli Personel İstihdamı(Kısmi Zamanlı/Veteriner)