2024 Yılı Unvan Değişikliği Sınavı

2024 Yılı Unvan Değişikliği Sınavı

2024 Yılı Unvan Değişikliği Sınavı

        Belediyemiz bünyesinde 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi görev yapmakta olan, Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Personellinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik Kapsamında , 2024 yılında yapılması planlanan  “Unvan Değişikliği” sınavı açılmasına karar verilmiştir.   Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Personellinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğine göre;

   "Unvan değişikliği sınavına tabi olan kadrolara atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 8 – (1) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

b) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak.

     "Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar"

MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

f) Programcı kadrosuna atanabilmek için;   1) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerinden mezun olmak"  hükümleri gereğince ve aşağıda belirtilen 1 adet 9. Dereceli Programcı Kadrosuna ilişkin olarak istenilen şartları taşıyan personellerin , Unvan değişikliği sınavına tabi tutulabilmeleri için 09/02/2024 Cuma günü mesai bitimine kadar dilekçe ile (son mezun olduğu bölüm diploması) İnsan Kaynakları ve Eğitim birimine müracaat etmeleri gerekmektedir.

1- PERSONELLERİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA GİREBİLECEĞİ BOŞ KADRO

KADRO UNVANI

KADRO SINIFI

KADRO DERECESİ

ADEDİ

PROGRAMCI

T.H

9

1