Yaylalar otlu olur
Suyu guvvetli olur
Allah’ın hikmetinden
Güzeller dadlu olur

Yayla yolu bu mudur
Desdi dolu su mudur
Andır galsın suyu da
Gızın golu gurudu

Yaylanın çimeninde
İnek yayarım inek inek
İnek senin yüzünden
Yedim güzelli dayah

Yaylaya gideceğim
Yollara gona gona
O boncuhlu golları
Dola boynuma dola

Suya gider bacılar
Sitilleri gıcırdar
Oturmuş da ağlıyor
Serçe gibi cıvıldar

Yaylanın çimenine
Gel menine menine
Yar senin dedülerivi
Ölürsem unudurum

Suya gider oh gibi
Peşdembalı yoh gibi
Dönîb geriye bahmaz
Sevgülüsü yoh gibi

Bir gödük buğday verdim
İngiliz dabancıya
Yar ile gonuşurken
Çaldurdum yabancıya

Yaylanın yolundayım
Fındığın dalındayım
Ölenece …..
Gız ben senin golundayım

Yaylanın çimeninde
Perilerin badı var
Yarim senin goynunda
Dünyaların dadı var