Hiç istemem amma gelir
Çatar gurbet akşamları
Yüreğime hançer olur
Batar gurbet akşamları

Öldürecek beni dertler
Bende geçti bini dertler
Dertlerime yeni dertler
Katar gurbet akşamları

Bilmiyorum dertten gamdan
Zevk mi alır intikamdan
Kanlım gibi şu yakamdan
Tutar gurbet akşamları

Şimdi akşam bak şu anda
Zindandayım ben zindanda
Zindan ne ki zindandan da
Beter gurbet akşamları

Acılara beler beni
Kesip doğrar diler beni
Parça parça böler beni
Yutar gurbet akşamları

Memleketim ilim obam
Kavim kardaş dost akrabam
Gözlerimde anam babam
Tüter gurbet akşamları

Kadir mevlam yardım etsin
Ozan Arif yurda yetsin
Bitsin artık bitsin bitsin
Yeter gurbet akşamları