Kültürel Yapı

Kültürel Yapı

Örf ve Adet ve folklorik gelenekleri bakımından Giresun ilinin genel kültürel yapısının dışında farklı zenginliklere sahiptir.Örf ve Adet bakımından Karadeniz’in dışında İç Anadolu’yu yansıtmaktadır.