TARİHÇE:

Köyün eski adı Çakmanus’tur. Köyde Türklerden önce Rumlar yaşarmış ve köyün isminin Çakır Manus’tan geldiği söylenir. 1.Dünya savaşında Osmanlı İparatorluğu ile Rusya Çarlığı Kafkasya cephesinde karşı karşıya gelmişlerdir.Ruslar Trabzon, ve RİZE Gümüşhane şehirlerine kadar yayılmıştır.Karadeniz bölümünde Ruslarla Türkler’in şiddetli çarpışmalarından biri de bu köyde meydana gelmiştir.Yerel adıyla Kurbaba Dağı’nın tepelerinde Ruslar durdurulmuş ve geri püskürtülmüştür.Ruslar Yeşilyur’tan öteye geçememişlerdir.Halen Kurbaba’nın tepelerinde taşlarla çevrili yüzlerce şehit mezarları ve karakol kalıntıları bulunmaktadır, diğer mahallesi olan haşhaş geneli göcmen lazlar ve çetmilerden oluşmaltadır.