TARİHÇE:

Fevzi çakmak, Giresun ilinin Alucra ilçesine bağlı bir köydür.

Eski adı Zihar olan köyün geçmişi Hicri 742, Miladi 1341 tarihli Süleymanşah Oğlu Nasıreddin vakfına ait Arapça Vakfiye ye ulaşmaktadır. Bu vakfiye ile Alucra kazasına tabi Ziharşeyh köyündeki zaviye vakfına ait keyguneye ilhak edilen köyler, halen türbesi Fevzi Çakmak (Zihar) köy mezarlığında bulunmakta olan mevlana Şeyh Çağırgan baba hazretlerine ve evladına şart kılınmıştır.

Eski adı Zıhar olan köyün ismi 1960’da buna istinaden Çakmak Köyü, 2001 yılında ise Fevzi Çakmak Köyü olarak değiştirilmiş.