TARİHÇE:

Demirözü, Giresun ilinin Alucra ilçesine bağlı bir köydür

Tarihi ile ilgili kesin bir bilgi olmamakla birlikte bir takım rivayetler vardır. Bunlardan biri şudur; köye Osmanlı döneminde Rumlar hakimdi ancak Topal Mustafa Paşanın bir grup askeri köydeki Rumları çıkararak Türk ailelerini yerleştirmiştir.Eski adı Eşgüne’dir. 1961 ihtilalinde ismi değiştirilerek yaylasının adını almıştır.