TARİHÇE:

Çalgan, Giresun ilinin Alucra ilçesine bağlı bir köydür.

Köyün adı Trabzon İmparatorluğu döneminde bölgedeki en yüksek dağ olan ve kısa bir dönem de bu dağda altın madenciliği yapılan, eski ismiyle Çal Dağı’ndan gelmektedir. Bu dağın şu anda ismi devlet verilerinde Hasan Dağı iken bölge insanı Gulbaba veya Ziyaret diye adlandırmaktadır. Köy adını bu dağın eski isminden almıştır.

Alucra bölgesine ilk Türk yerleşmeleri Trabzon İmparatorluğu’nun yıkılışıyla (Fatih Sultan Mehmet-1461) başlamıştır. Çalgan Köyü’ne yerleşen ilk Türk kabilesi ise, Yavuz Sultan Selim döneminde (1512-1520) olduğu tahmin edilmektedir. Köye daha sonraki dönemlerde başka Türk kabileleri de yerleşmiştir.