TARİHÇE:

Bereketli, Giresun ilinin Alucra ilçesine bağlı bir köydür

Köyün eski adı Gindebol’dur. Bereketli köyünün mazisi 150 seneye dayanır. Köyün civar köylerden daha elverişli olması yanında köyde yaylacılık da gelişmiştir. Köyün süt ürünleri kaliteli olup köyde arıcılık da icra edilir. Köyün orman bakımından zenginliği köy halkının hayvanlarının rahat otlatmasından bu bereketten aldığı sanılmaktadır